Veľa ľudí považuje etiketu za súbor noriem, ktoré nás zväzujú. Ja si, naopak, myslím, že etiketa nás oslobodzuje. Ak ovládame tieto pravidlá, môžeme sa nenútene venovať ostatnému. Byť úspešným obchodníkom, presvedčivým politikom, skvelým odborníkom.

Predstavme si, že budúci zamestnávateľ pozve na obed posledných dvoch kandidátov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, a medzi ktorými sa nevie na základe ich odbornosti rozhodnúť. Zamestná nakoniec toho, ktorý príde v košeli s krátkymi rukávmi, zje mu pečivo a vypije vodu z misky na umývanie prstov?

Etiketa, nie sú skostnatené pravidlá z minulých storočí. Etiketa sa vyvíja rovnako ako sa vyvíja naša spoločnosť, ako sa vyvíja móda, politika či kultúra. Rovnako sa etiketa mení v priestore, podľa kultúry či náboženstva danej krajiny. Čo však ostáva a nemení sa sú hodnoty –  ohladuplnosť, empatia a takt.