„Športové správanie“ platí pre všetky ostatné športy, pre golf platí gentlemanstvo. Dodržiavanie pravidiel pri hre totiž nikto nestráži. Každý je rozhodcom sám pre seba. Slušnosť, poctivosť, rešpekt. K sebe, k spoluhráčom aj k prírode. To je to pravé správanie gentlemana.

Golf má úradné pravidlá od roku 1774. V roku 1980 uznala väčšina golfového sveta Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews ako autoritu pre pravidlá hry. Aktuálne jeho pravidlový výbor spolupracuje aj s US Golf Association, jedinou ďalšou autoritou, a spolu vytvárajú jedinú celosvetovú normu. Reviduje, aktualizuje sa a následne vydáva potom každé 4 roky.

Pravidlá golfu

Prvou kapitolou týchto písaných pravidiel hry je etiketa na ihrisku. Je to mimoriadne dôležitá súčasť pravidiel, lebo často ide o bezpečnosť hráčov. Uvádzam niekoľko vybraných bodov, ktoré sú v podstate len otázkou dobrých golfových mravov:

 • nechodíme a nepohybujeme sa, keď hrajú iní hráči,
 • sme na prvom odpalisku včas a netrénujeme si tu cvičné švihy,
 • upravujeme po sebe trávnik, ak sa nám podarí odpáliť aj trs trávy,
 • vždy stojíme vpravo od smeru rany, nikdy nie za hráčom,
 • neprechádzame popred hráča a neotáčame sa chrbtom k hrajúcemu, stojíme vždy na jeho úrovni a na správnej strane,
 • ak hrozí, že naša loptička môže niekoho zasisahnuť, zakričíme „FORE!“,
 • ak počujeme „FORE!“, neobzeráme sa, ale sa rýchlo skloníme a zakryjeme si rukami hlavu,
 • ohlasujeme stav hry na konci každej jamky, keď sme prehrávajúcim hráčom,
 • ak prehrávajúci hráč zabudne ohlásiť stav, urobím tak my, aj keď vyhrávame
 • okrem daných pravidiel, môže mať každé ihrisko aj svoje pravidlá (väčšinou súvisiace s prírodnými, či stavebnými nástrahami), ktoré treba takisto rešpektovať.

 

Čo si obliecť na golf

Oblečenie golfistu nemá byť len pekné. Má byť hlavne pohodlné a funkčné. Pre oblečenie neexistujú žiadne všeobecné pravidlá, ale väčšina klubov si sama určuje svoje základné normy. Kódexy pre obliekanie sa líšia zem od zeme, aj klub od klubu. Pri cestovaní teda musíme byť pripravení.

Absolútne zakázané sú rifle. U mužov aj bermudy či šortky, tričká bez rukávov a bez límcov. Krátke nohavice by mali končiť tesne nad kolenami. V niektorých kluboch sa potom vyžadujú podkolienky. 

Ženy sa môžu opäť vyhrať, lebo poznáme aj golfové sukne či šaty. V iných kluboch môžu byť dokonca nohavice a šortky u žien zakázané, alebo sa tak nesmú pohybovať po klubovni. Určite si pred návštevou treba zistiť, ako to v tom-ktorom klube funguje.

Topánky majú mať pevnú špičku a plochú podrážku. Tie špeciálne golfové majú na podrážke kovové hroty. Príliš ohybné topánky neposkytujú dostatočnú podporu pri švihu. 

 

Business pri golfe

V minulosti to bola zábava aristokratov, dnes je golfové ihrisko bežné miesto na stretávanie manažérov či politikov. Jednak kvôli samotnému športu, ale často kvôli nadväzovaniu nových obchodných vzťahov. Nie žeby sme uzatvárali obchody alebo radili priamo na ihrisku, ale budujeme si tam kontakty a máme možnosť spoznať osobnosť človeka. Ak sa chceme začleniť do tejto komunity, musíme rešpektovať všetky pravidlá hry, vrátane spomínanej etikety. To znamená, že:

 • na ihrisku sme čo najtichšie s ohľadom na ostatných hráčov,
 • keď sme v blízkosti odpalujúceho hráča, zastaneme a stíchneme,
 • nebavíme sa príliš nahlas, aby sme nerušili koncentráciu ostatných,
 • nevchádzame na green s vozíkmi, ani naň neodkladáme bagy s palicami,
 • na konci zablahoželáme víťazovi, tak ako v každom inom športe…

…je to predsa šport gentlemanov. Aj tých malých 🙂

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓