Ste v strese vždy keď hrozí rodinná návšteva, obed v reštaurácii alebo nejaká spoločenská udalosť? Vaše deti za to nemôžu. Sme to my, rodičia, ktorí im dávame základy slušného správania. Sme totiž ich najväčším vzorom.

 

Etiketa je súbor spoločenského správania – správania sa medzi ľuďmi, teda aj v rodine.  Nemali by sme sa správať inak doma a inak mimo domu, keď nás nikto cudzí nevidí. Úctivosť medzi rodičmi, či starými rodičmi vnímajú deti už od útleho veku. Rovnaké vzory budú potom opakovať aj medzi rovesníkmi. Určite ste ako rodič zistili, že deti vnímajú svet cez emócie, všímajú si pohľady aj tón hlasu, a presne vedia, aká atmosféra doma panuje. Tú potom prenášajú aj do spoločnosti. Slová “ďakujem” a “prosím” by sme počas dňa mali používať neustále.

FOTO: Patrik Gubiš

Vo veku dvoch-troch rokov už dieťa vie, že sa jedáva pri stole. Či už majú menšie deti svoje stolíky a stoličky uspôsobené ich výške, alebo jedávajú spolu s rodičmi, spoločné stravovanie doma je ideálne a najvhodnejšie prostredie na vštepenie správnych návykov. Používanie lyžičky a vidličky je požadované aj v materských školách, dieťa by sme na to teda mali pripraviť. Aj doma môžeme používať všetky druhy príborov, prestierania, pohárov a obrúskov. 

 

Pri menších deťoch je naozaj ťažké udržať ich pri stole, keďže majú plno iných “dôležitejších” povinností, ale pri tých starších by sme mali byť nekompromisní.

V minulosti sa v lepších rodinách dávali deťom pri jedení pod paže knihy, aby jedli pekne s rukami pri tele. Ako to naučíte vaše deti, je ale len na vás… 🙂

FOTO: Patrik Gubiš

V škole nás kedysi napomínali, že pri jedle sa nerozpráva. V skutočnosti to je presne naopak, nerozpráva sa len s plnými ústami. Jedlo je totiž spoločenská udalosť. Raňajky a obedy s celou rodinou, v súčasnom svete, dokáže dodržovať málokto, rodinná večera alebo nedeľný obed je preto ideálny priestor na spoločné konverzácie.

Už tu môžeme deti naučiť, že prvá začína jesť mamička, resp.hostiteľka, že sedíme rovno, ústa si utierame obrúskom, nemliaskame, nesŕkame. Po jedle sa poďakujeme a pochválime kuchára. Väčšie deti zapojíme do odpratania či umytia riadu.

Vychovať z tých malých čertíkov slušných a ohľaduplných ľudí je výzva. Ale nevzdávajme to, aby sme na nich mohli byť v budúcnosti hrdí, bez ohľadu na to, či budú jazdiť s vysokozdvižným vozíkom, operovať srdcové komory alebo predávať nehnuteľnosti.